Wifi připojení, router a bezdrátový přenos souborů

Zde se podíváme na zoubek WiFi. Vysvětlím vám, jak nastavit telefon pro připojení k internetu, jak nastavit domácí router, a také jak bez drátů přenášet soubory mezi telefonem a PC.

Zapnutí WiFi adaptéru na telefonu:

Většina přístrojů má zapínání WiFi adaptéru pomocí tlačítka, které je součástí lišty nebo panelu vypínačů na horní notifikační liště. Další možností je stisknutí Menu - Nastavení - Bezdrátová připojení - WiFi - zatrhnout. V tomto menu se také nachází položka Nastavení WiFi, která nabízí další nastavení adaptéru. Volba Oznamování sítí by neměla být zatržena, protože telefon pak bude po zapnutí WiFi ve vašem okolí automaticky vyhledávat WiFi sítě a zobrazovat upozornění v notifikační liště. To se může jevit jako dobrý nápad, ale dost to žere baterku. Na displeji pak následuje seznam všech v okolí dostupných sítí a jejich zabezpečení. Níže se pak zobrazí seznam sítí, ke kterým jste se připojili v minulosti a jsou teď mimo dosah. Stisknutím tlačítka menu můžete spustit vyhledávání a nastavit Pokročilé funkce. Zde upozorním na jeden parametr, který byste měli vždy nastavit. Je to parametr Režim spánku WiFi (neboli Sleep Mode) - nastavte na NIKDY. WiFi tak bude stále zapnuté a vypínat jej budete sami manuálně. Ostatní režimy obvykle zvyšují spotřebu energie a dříve se vybíjí baterie. Pakliže tedy WiFi nepotřebujete, manuálně jej vypněte. Zapnutí WiFi a síla signálu je indikována na horní notifikační liště telefonu. V tu dobu zmizí indikátor mobilního připojení, protože je automaticky vypnuto (často nelze přijímat ani odesílat MMS).

Typy WiFi sítí a připojení k nim:

Při vyhledávání WiFi sítí můžete narazit prakticky na dva typy WiFi sítí. Nezabezpečené a zabezpečené.

- Nezabezpečené (WiFi FREE) jsou pro vás samozřejmě fajn, protože se k takové síti pouze připojíte kliknutím na název sítě v seznamu a kliknutím na Připojit. Takové sítě se vyskytují např. v restauracích, ve veřejných budovách a často i v jejich blízkém okolí. Síť má většinou nějaký výstižný název, podle kterého je snadno identifikovatelná (např. WiFi KFC apod.) 

- Zabezpečené sítě by pak měly být všechny ostatní, včetně té, kterou si "postavíte" doma. Zabezpečení se používá zejména kvůli zamezení neoprávněného používání přenosové kapacity sítě a v dnešní době také kvůli zamezení zneužití sítě pro nelegální činnost. Zabezpečení sítě je potřeba věnovat maximální pozornost a nikdy jej nepodceňovat. Vždy použít maximální možné a silné zabezpečení. Tím je dnes WPA2 šifrování. Jakékoli slabší zabezpečení je sice do jisté míry účinné, ale lehce prolomitelné. Typ zabezpečení sítě je uveden u každého názvu sítě v seznamu sítí. Stává se také, že u sítě je uvedeno "bez zabezpečení" a přesto se k ní nepřipojíte. To je podle některých "chytrých" hlav systém zabezpečení přes DHCP nebo MAC filtr, jejichž podstata spočívá v tom, že pokud router nezná váš přístroj, nepřipojíte se k němu. Pro středně šikovného hackera je překonání tohoto zabezpečení zcela srandovní záležitostí. Připojení k zabezpečené síti se provádí rovněž kliknutím na název vybrané sítě a zvolením Připojit. Obvykle se zobrazí okno pro zadání hesla. Znáte-li heslo, zadejte jej a telefon se připojí. Neznáte-li heslo, máte smůlu, zvolte si jinou síť. Heslo se po zadání k příslušné síti uloží, takže příště již nebudete muset heslo zadávat. Pokud se heslo od vašeho posledního připojení změnilo, nebude připojení funkční. V seznamu klikněte na název sítě a zvolte odstranit. Jakmile ji systém znovu vyhledá, zadejte do okna nové heslo.

Další dělení WiFi sítí je podle rychlosti. Tady bych poznamenal, že rychlost WiFi se označuje písmeny b,g,n,ac , přičemž ac je nejrychlejší, n nejobvyklejší. Většina mobilů již dnes má alespoň WiFi n, bohužel však ne všechny routery jsou tak rychlé. Staré routery mají stále pouze WiFi b/g. Rychlost WiFi spojení je samozřejmě pouze rychlost přenosu dat mezi telefonem a routerem. Další veličina je vlastní rychlost internetového připojení. Je-li tedy internetové připojení např. 10Mbit/s, je WiFi n v podstatě využitelné pouze v domácí síti, tedy při kopírování souborů mezi telefonem a PC apod. (Rychlosti: WiFi 802.11b = 11Mbit/s, WiFi 802.11g = 54Mbit/s, WiFi 802.11n = až 600Mbit/s, WiFi 802.11ac >= 1 Gbit/s )

Nastavení domácího routeru:

Router je zařízení, které příchozí signál s internetem rozdělí mezi připojená zařízení, a to drátově nebo také bezdrátově, pokud tedy máme WiFi-Router. Vzhledem k obrovskému množství různých typů routerů se pokusím napsat alespoň trochu univerzální návod. Jednotlivé routery se samozřejmě liší jak hardwarově tak softwarově, tedy rozhraní pro nastavení může být graficky jiné. Základní prvky jsou ale ve všech stejné. Základem je správné zapojení routeru. Obecně tedy máme nějaký zdroj internetu. Buď je přiveden kabel přímo s internetem do zásuvky ve zdi, např. NetBox, kdy stačí do zásuvky zapojit propojovací kabel RJ45 (kostičky na koncích) a druhý konec zapojit do routeru do zásuvky WAN. Druhá častá možnost je router s integrovaným modemem. Modem v tom hraje úlohu převodníku nějakého signálu na internet a ihned uvnitř zařízení předá signál routeru. Taková zařízení používá např. O2 nebo UPC (před zařízením bývá zpravidla ještě nějaký oddělovač /splitter/ pro telefon nebo pro televizi) Připojení takového modemrouteru provádí buď technik společnosti nebo přijde instalační balíček a podle barev (které někdy nemusí korespondovat!!!) se dráty propojí.

Router, připojený k internetu nyní musíme propojit s dalšími zařízeními. Stolní počítače síťovým LAN kabelem s koncovkami RJ45 (kostičky), mobily a notebooky pak většinou přes WiFi. Nemá smysl pořizovat router bez WiFi, protože kabelem mobil s routerem nepropojíme. A tím se dostáváme k nastavení routeru a hlavně naší domácí WiFi sítě, našeho vlastního WiFi HotSpotu.

Hardwarově máme router zapojený a teď je potřeba jej nastavit softwarově. K nastavení musíme použít počítač připojený drátem k routeru. Můžete se radovat, že připojený počítač už valí na internetu a tím to pro vás může skončit. Omyl !!! Nemáte totiž žádné zabezpečení a pravděpodobně žádnou WiFi. Pro vstup do softwarového nastavení routeru se používá klasický internetový prohlížeč. Do adresního řádku zadejte ip adresu routeru, dále základní heslo a login. Všechny potřebné údaje najdete v manuálu k routeru - zde se právě jednotlivé typy liší, jak v adrese, tak v heslech atd. Jakmile se tímto prokoušete, objeví se grafický panel s nastavením routeru. Ihned doporučuji zabezpečit jej tak, že najdete v menu položku PASSWORD, obvykle v menu SYSTEM nebo ADMINISTRATOR nebo TOOLS apod. Zde změňte heslo na nějaké svoje vlastní, kterým se budete do budoucna přihlašovat. Původní heslo budete potřebovat pouze při hardwarovém resetu (provádí se tlačítkem na router a vymaže zcela všechna nastavení a uvede router do stavu po vybalení). Dobře si prohlédněte jednotlivé položky nastavení a můžeme pokračovat....

K rozdělení příchozího internetového signálu mezi zařízení používá router tzv. DHCP server. Ten je integrovaný uvnitř routeru. Stará se i o veškerý tok dat mezi zařízeními navzájem. Nastavení DHCP serveru je potřeba věnovat pozornost, protože určuje ip adresy jednotlivých zařízení a počet zařízení, které se mohou připojit k routeru. Najděte v menu routeru položku DHCP a DHCP server zapněte (enable). Potom nastavte rámec vašich domácích ip adres, které budou při routování použity - Start ip adresss a End ip adress. V našich končinách se používá kombinace 192.168.xxx.yyy, kde xxx a yyy je uživatelský prostor. Můžete to nechat jak to je nastavené, ale já osobně doporučuji hodnoty změnit. Např. na start ip: 192.168.1.101 a end ip: 192.168.1.110 ---> zde je vidět, že lze připojit naráz pouze deset zařízení. Není to nutné, jen doporučené.

Vlastní WiFi vysílač nastavíme tak, že v menu routeru klikneme na Wireless (WiFi) a najdeme položku Settings. Zde by měly být následující položky:

-SSID - vepíšeme název naší WiFi sítě, např. WiFi-Karel, Nasewifi, DomaciWifi .... určitě se ale podívejte v mobilu po zapnutí wifi adaptéru, jaké sítě jsou ve vašem okolí, abyste nedali stejný název.

-Region - zvolte Česká republika, pokud není, tak něco poblíž, třeba Austria nebo Germany, ale všechny routery u nás prodávané mají homologaci pro CZ, takže by tam CZ mělo jít nastavit.

-Channel - není to parfém, ale kanál, na kterém budete vysílat. Zde doporučuji do mobilu stáhnout aplikaci WiFi Analyzer z Google Play, která vám ukáže, které kanály používají okolní sítě. Měli byste zvolit nejméně používaný kanál, abyste se vzájemně nerušili. Pro jistotu nedávejte vyšší než 11, protože některé starší přístroje se pak nedokáží připojit. Jestliže máte doma samé technologické novinky ne starší 3 let, klidně dejte třeba třináctku. Ve skutečnosti je problematika ještě trochu složitější, protože v šísřce pásma 2,4GHz je umístěno 13 kanálů, které se vzájemně částečně překrývají. Existují pouze 3 kanály, které jsou tzv. čisté, tedy se nepřekrývají s jiným: 1,6 a 11.

-Mode - 11bgnac mixed. Jestliže je to starší router, bude mít jen 11bg mixed. Jestliže se nepotřebujete připojovat se starým notebookem, nastavte 11ac(nebo n) - všechny mobily, tablety a notebooky se připojí hned nejvyšší rychlostí. Jedno jediné zařízení na nižším standardu vám celou síť zpomalí na tu nižší rychlost.

Nyní přejděte do Wireless Security, kde nastavíme zabezpečení vaší nové WiFi sítě:

-WPA-PSK/WPA2-PSK - tento typ zabezpečení zatrhněte a dále zvolte typ WPA2-PSK, Encryption - AES, heslo minimálně 8 znaků si vymyslete, zadejte a hlavně zapamatujte. Mělo by být samozřejmě silné, tedy malá i velká písmena a nějaká číslice. Pamatujte, že to pak budete zadávat do mobilu, takže ěščřžýáíé a jiné koniny vynechejte. :)

V nastaveních routeru bývá někde dole tlačítko SAVE, tím se vždy změny provedené na stránce uloží. U velkého množství nastavení se po uložení požaduje restart routeru, takže jej klidně udělejte. Je to softwarový restart, který pouze aplikuje vámi nastavené hodnoty, nijak je nevymaže.

Nastavení je v menu ještě mnohem více, ale jako naprostý základ to takto stačí. Podrobnější nastavení např. rezervovaných adres, MAC filtrů apod. tady rozebírat nebudu, pokud by měl někdo zájem, kontaktujte mne. Pro konkrétní router provedu nastavení dle vašich potřeb.

Tip:

Co dělat, když zapomenu heslo? To je dost častý problém. Kdysi dávno jste si nastavili WiFi, používáte ji, v mobilu i notebooku je uložená, takže heslo jste už zapomněli. Najednou přibude nový mobil a jaké sakra bylo heslo? A jaké jsem dal heslo do konfigurační stránky routeru? Vůbec se tam teď nemůžu dostat! Pokud jej nemáte zapsané, tak musíte router resetovat hardwarově, obnovit tovární nastavení. Vetšinou je na krabici routeru někde malinká dírka. Vezměte tedy kancelářskou sponku nebo špendlík a zasuňte do té dírky (router musí být normálně zapnutý). Ucítíte dno a lehkým zatlačením přes odpor to ještě trošku zaleze hlouběji. Je tam totiž ukryté obyčejné mikrotlačítko. Toto tlačítko držte stisknuté cca 5-10 vteřin. Kontrolky na routeru obvykle napřed pohasnou, pak se všechny rozsvítí a třeba zase pohasnou, je to různé. Můžete to nechat i několikrát za sebou probliknout, ale méně než 5 vteřin to snad nemá žádný router. Pak vytáhněte sponku ven a modem naběhne přesně v tom stavu, jako kdybyste jej zapnuli poprvé po vybalení z krabice. Takže manuál, najít adresu (vložte si ji do oblíbených stránek v prohlížeči), najít heslo a login a provést kompletní nastavení znovu. Jestli patříte ke sklerotikům, tak si do manuálu routeru jednotlivá nastavení a hesla zapište, abyste příště nemuseli nic řešit.

Přenos souborů mezi telefonem a počítačem

Původně jsem chtěl psát o přenosu souborů mezi telefonem a počítačem za použití TotalCommanderu for Android s LAN modulem a s patřičně nastavenými složkami v PC ke sdílení. Samozřejmě myslím bezdrátový přenos WiFi - přenos kabelem je popsán v návodu k telefonu. Pak jsem si uvědomil, že to není úplně pro začátečníky, takže doporučím všem začátečníkům zcela jednoduchý postup. Nic jednoduššího už snad ani neexistuje. Stáhněte si z Google Play aplikaci Airdroid a s její pomocí dokážete neuvěřitelné věci. Je v češtině, takže i začátečníci by to měli zvládnout. Je to aplikace pro ovládání telefonu z počítače. Pokud by někdo vyžadoval pouze přístup na domácí harddisk z telefonu pro stažení filmu, hudby apod., musí použít např. již zmíněný Total Commander. Airdroid pracuje nejlépe doma na domácí WiFi síti. Předpokládá se funkční přístup k internetu na PC i v telefonu (tabletu). V telefonu spuťte Airdroid. Vypíše vám tabulku s možnostmi propojení. Nejjednodušší je to zadáním zobrazené IP adresy do prohlížeče v PC. Otevřte tedy v PC prohlížeč (Internet Explorer, Chrome, Firefox apod.), zadejte IP adresu, kterou vypsal Airdroid v mobilu a potvrďte. Na mobilu se zobrazí ještě jedno okno pro potvrzení spojení a již je to hotové. Nyní se z počítače dostanete do mobilu (tabletu). Můžete kopírovat soubory sem a tam, dokonce posílat esemesky, upravovat kontakty atd. Nic snadnějšího jsem zatím nenašel - ale Airdroid by měl zvládnout opravdu každý. 

Tip:

Přenos větších souborů nebo většího množství malých souborů bezdrátově není na chvilku, proto použijte pro kopírování kabel. 

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky